Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

No comments

BW Art.577-8 §4 10° De syndicus is verplicht een aansprakelijkheidsverzekering
aan te gaan die de uitoefening van zijn taak dekt, alsook het bewijs van die
verzekering te leveren. LSK heeft een verzekering beroepsaansprakelijkheid afgesloten via het BIV bij: NV AXA Belgium polis:730.390.160

adminAansprakelijkheidsverzekering
read more