Beslissingen van de Algemene Vergadering uitvoeren