Financieel beheer

Financieel Beheer – De allerlaatste ontwikkelingen

Meerdere kostenramingen

BW 577-8 §4 13°: Ongeacht de bevoegdheid die hem door het reglement van mede-eigendom wordt toegekend, heeft de syndicus tot opdracht: ten behoeve van de in artikel 577-7, § 1, 1°, d), bedoelde mededinging meerdere kostenramingen over te leggen, op grond van een vooraf opgemaakt bestek; Art. 577-7. § 1. De algemene vergadering beslist: 1°

SumanFinancieel beheer