Regio: Maaskant, Oost-limburg, Noord-Limburg, Zuid Limburg

Julien Meyers,
Zaakvoerder
Koning Albertlaan 73
3680 Maaseik
julien@limsynd.be
+32 473 44 12 51

Blijf steeds op de hoogte

Inzagerecht

BW 577-8 §4 11° De syndicus dient het de mede-eigenaars mogelijk te maken inzage te nemen van alle niet-private documenten of gegevens over de mede-eigendom, en wel op alle wijzen die zijn bepaald bij het reglement van mede-eigendom, of door de algemene vergadering;

Aansprakelijkheidsverzekering

BW Art.577-8 §4 10° De syndicus is verplicht een aansprakelijkheidsverzekering aan te gaan die de uitoefening van zijn taak dekt, alsook het bewijs van die verzekering te leveren. LSK heeft een verzekering beroepsaansprakelijkheid afgesloten via het BIV bij: NV AXA Belgium polis:730.390.160

Algemene vergadering bijeenroepen

De syndicus zal steeds de uitnodiging en de agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering (AV) versturen. BW 577-6§ 2. De syndicus houdt een algemene vergadering tijdens de in het reglement van Inwendige Orde vastgelegde 15-daagse periode of telkens als er dringend in het belang van de mede-eigendom een beslissing moet worden genomen. Vanaf 01-01-2019 dient deze periode in het

Algemene vergadering notuleren

BW 577-6 § 10. De syndicus stelt de notulen van de beslissingen op die worden genomen door de algemene vergadering met vermelding van de behaalde meerderheden en de naam van de mede-eigenaars die tegen hebben gestemd of zich hebben onthouden. Deze notulen worden aan het einde van de zitting en na lezing ondertekend door de

adminSyndicus Maaseik