All posts tagged: Meerdere kostenramingen

Meerdere kostenramingen

No comments

BW 577-8 §4 13°:
Ongeacht de bevoegdheid die hem door het reglement van mede-eigendom wordt toegekend, heeft de syndicus tot opdracht: ten behoeve van de in artikel 577-7, § 1, 1°, d), bedoelde mededinging meerdere kostenramingen over te leggen, op grond van een vooraf opgemaakt bestek;

Art. 577-7.
§ 1. De algemene vergadering beslist:
1° bij meerderheid van twee derde van de stemmen:
.
.
d) over het bedrag van de opdrachten en contracten vanaf hetwelk mededinging verplicht is, behalve voor de in artikel 577-8, § 4, 4°, bedoelde daden.

577-8§4,4°:
Ongeacht de bevoegdheid die hem door het reglement van mede-eigendom wordt toegekend, heeft de syndicus tot opdracht: alle bewarende maatregelen te treffen en alle daden van voorlopig beheer te stellen;

adminMeerdere kostenramingen
read more