Tarieven

Nieuw vanaf 01-2019

Het statuut van de syndicus moet opgenomen worden in het Reglement van
Interne Orde (RIO).

Dit betekent dat:
De benoemingswijze, de bevoegdheden van de syndicus, de duur van zijn
mandaat (max.3 jaar), de opzegmogelijkheid, de verplichtingen bij einde
contract dienen voortaan in het RIO opgenomen te worden.

Vergoeding syndicus

Het syndicuscontract dient 2 lijsten te bevatten:

 Lijst met prestaties begrepen in de forfaitaire vergoeding.

1. Lijst met afzonderlijk aangerekende prestaties.
2. Voor elke prestaties dient een vergoeding vermeld te worden.

De offertes en contracten van het LIMBURGS SYNDICUS KANTOOR zijn volledig
in overeenstemming met deze nieuwe bepalingen.

LSK rekent GEEN vergoeding aan voor prestaties die niet in het contract
vermeld worden.

Iedere Residentie heeft zijn specifieke eigenschappen en onze tarieven worden
in overleg correct en transparant vastgelegd.

Vraag vrijblijvend een offerte aan voor uw residentie.
Wij zullen deze met de nodige discretie behandelen.

SumanTarieven Syndicus Genk en Maaseik